Digitální Agora v Českém Brodě – strategické plánování se zapojením veřejnosti s využitím inovativních nástrojů včetně digitálních a šíření těchto postupů mezi další obce

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Částka: 79189 EUR
Organizace: Agora CE o.p.s.

Přestože participace na místní úrovni je již zavedenou praxí, obce se potýkají s nezájmem obyvatel a samy nemají potřebné znalosti. V projektu tvorby strategického plánu Českého Brodu aplikujeme kombinaci digitálních i tradičních nástrojů participace tak (včetně islandských), aby přinesla co nejvíc užitku obyvatelům i obci. Proškolíme úředníky i vedení města, budeme hledat rovnováhu mezi prioritami města a veřejnosti a tradičními a digitálními nástroji participace. Proškolíme politiky a úředníky v dalších obcích. Cílem projektu je zlepšit kvalitu participace a zvýšit zapojení občanů.