Digitální watchdog

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
Částka: 84693 EUR
Organizace: Iuridicum Remedium, z. s.

Projekt řeší opomíjená rizika digitalizace veř.správy- digitální diskriminaci a plošné ohrožení soukromí. Cílem je prosadit diskurz, že tato rizika musíme řešit, jinak ohrozíme funkční demokratickou společnost.
Zapojíme i netradiční CS (vzdělávání rodičů o rizicích digitalizace s DataWars) a aktivity (film.festival s KINOLAB) – mohou posunu výrazně pomoci. Tradiční CS (IT,digiaktivisté) zaktivizujeme do funkční komunity.
Projekt přinese legislativní ad.pojistky proti nadměrné kontrole soukromí občanů a digitální diskriminaci u zdravotních dat, monitoringu veř.prostor a přístupu k veř.správě.