Dobro na Sedmičce

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 84945 EUR
Organizace: Nadační fond, Agora 7

Senioři se potýkají s problémy jako je sociální vyloučení, ztráta sebevědomí i pocitu užitečnosti aj. To vede mj. k jejich horšímu fyzickému i duševnímu zdraví. Proto v našich aktivitách zapojujeme seniory do dobrovolnických aktivit a propojujeme je s mladší generací tak, abychom těmto problémům předcházeli. Plánujeme aktivity na podporu participace v místní komunitě na Praze 7 či nový vzdělávací program. V rámci projektu také přineseme inovativní přístup k práci se seniory ze zahraničí a vyzkoušíme, jak může být v českém prostředí efektivně uplatňován a inspirujeme jím další organizace.