Drogové závislosti – násilníci a oběti

Datum realizace: 1. 7. 2014 - 31. 5. 2016
Částka: 6390066 Kč
Organizace: SANANIM

Projekt se zaměřuje na zavedení terapeutických modelů – prožitého násilí a zvládání vlastní agrese v rámci léčby drogových závislostí v Terapeutické komunitě Karlov a Němčice (TKK,TKN). Tyto aktivity budou podkladem pro realizaci Výzkumné studie zaměřující se na vliv násilí na vznik drogové závislosti a úspěšnost léčby. Podstatným záměrem projektu je medializace těchto témat mezi odbornou veřejností, v rámci platformy terapeutických komunit a závěrem organizací Konference.