Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 30. 6. 2016
Částka: 2698000 Kč
Organizace: proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.

Hlavním cílem projektu je kvantifikace ekonomických dopadů domácího násilí (DN) na veřejné rozpočty v oblasti zdravotnictví. Tyto dopady budou dány do souvislosti se stavem veřejných rozpočtů obecně.

Dalším z cílů je podpořit odbornou i veřejnou diskuzi na dané téma a iniciovat tak změny, které povedou k pravidelnému monitorování, vyhodnocování a zveřejňování dat o ekonomických dopadech DN na veřejné rozpočty a popř. socio-ekonomickou situaci žen – obětí DN.

Sběr dat bude proveden v rámci průzkumu (v českém kontextu jedinečného), kterého se zúčastní 3000 respondentek v celé ČR. Rozhovory budou probíhat osobně (face to face).

Z výzkumu získáme nejen informace o ekonomických dopadech DN, ale rovněž data týkající se dopadů DN na zdraví žen (charakter zranění, doba hospitalizace, atd.).

Chceme takto posílit argumentaci, že prevence DN je levnější a účinnější než řešení jeho důsledků a prezentovat současně nový aspekt DN.

Výstupem projektu bude komplexní zpráva shrnující data a zjištění z realizace projektu, která bude prezentována v rámci několika PR aktivit (konference, tisková konference, atd.).