Férový lobbing

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 38799 EUR
Organizace: Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.

Cílem projektu je posílit neziskové organizace v prosazování zájmů – lobbingu. Díky aktivitám projektu se zvýší odborné kompetence pracovníků NNO v oblasti lobbingu, dojde k rozšíření počtu zástupců NNO, kteří se zapojují do průběžného připomínkování legislativy. V projektu se uskuteční workshopy a kulaté stoly, proběhnou setkání s poslanci a lobbisty, zástupci NNO budou v projektu průběžně připomínkovat legislativní návrhy v meziresortním připomínkovém řízení. Projekt má celorepublikový dopad, do jeho realizace se zapojí více než 30 NNO z celé ČR.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance