Galerie Galaxie ukazuje cestu!

Datum realizace: 1. 7. 2018 - 30. 9. 2019
Částka: 145000 Kč
Organizace: PURPURA, o.s.

Předkládaný projekt komunitního charakteru navazující na již realizované projekty Ke hvězdám (2015-2016) a Cesta ke Galerii Galaxie (2016-2017) ve městě automobilového průmyslu Kopřivnice pokračuje. Jedná se o aktivní přeměnu zachráněné budovy – někdejší konírny slavného zakladatele kopřivnické kočárovny Ignáce Šustaly – před plánovanou demolicí v roce 2014. Podařilo se již mnohé. To, co je viditelné na první pohled (1. etapa rekonstrukce objektu, vybudování přístupového chodníku a multifunkčního pódia…), i to co vidíme jenom srdcem (zážitky z celé řady společenských a kulturních akcí…). Propojili se lidé různých profesních i veřejných skupin („galaxie“) dobrovolnicky podporující záchranu budovy a samotnou přeměnu v jedinečný výstavní prostor pro umělce čistého srdce („galerie“). Postupně se začala ukazovat potřeba místních spolků nebo i samotného města užívat také tento vznikající netradiční prostor. Přirozeně se tak potvrdilo, že zachráněný objekt do městského parku harmonicky patří a má široké využití. Galerie Galaxie nám ukazuje cestu!

Cestu jak být spolu, potkávat se a třeba se i vzájemně inspirovat.