Gender v inovacích – inovace v klastrech

Datum realizace: 1. 12. 2014 - 30. 11. 2015
Částka: 985420 Kč
Organizace: "Národní klastrová asociace"

Projekt Gender v inovacích – inovace v klastrech se zaměřoval na gender mainstreaming v klastrech v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu byla podpora začlenění tématu gender do sféry inovací a posílení inovačního potenciálu klastrů prostřednictvím aplikace genderové perspektivy a příkladů nejlepší praxe z Norska.
Výsledky a výstupy projektu zahrnují: 3 analýzy národních a regionálních strategických dokumentů posuzující rozsah a aplikaci genderově citlivého přístupu, benchmarking těchto českých dokumentů s obdobnými dokumenty z Norska, přenos znalostí z Norska (seminář Gender v inovacích), 3 genderové audity ve 3 společnostech (členských společnostech klastrů v MSK), integrace genderové perspektivy do strategií klastrů v MSL a mnoho dalších výstupů podporujících posílení povědomí o roli genderu v inovacích (web, letáky, elektronický sborník, tiskové zprávy atd.)
Projekt dosáhl všech svých cílů a měl dopad na společnosti a klastry v MSK i na subjekty zajímající se o genderovou problematiku po celé ČR. Dlouhodobá udržitelnost projektu je zajištěna implementací genderové perspektivy do strategií klastrů.