Gender v migraci – přenos zkušeností z Norska do České republiky

Datum realizace: 15. 7. 2016 - 30. 9. 2016
Částka: 120343 Kč
Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Projekt poskytl prostor pro sdílení zkušeností a dobrých praxí v oblasti genderu v migraci, která je doposud u nás opomíjena. Zajímaly nás hlubší poznatky o norských politikách a inspirace pro nové strategie, např. při zavádění genderového mainstreamingu v migrační a integrační politice.
Tři pracovnice absolvovaly studijní cestu do Norska, kde se díky spolupráci s partnerem SEIF Oslo setkaly s odborníky a aktéry dané oblasti. Podnětná byla diskuse partnerů v projektu o otázkách genderu v migraci z pohledu praxe NNO, která se odehrála po projekci filmu Ženy od vedle. Jedna z našich expertek se také zúčastnila významné odborné události, Nordic Migration Conference, kde získala řadu poznatků z praxe i výzkumných výsledků.
Díky projektu se nám podařilo navázat osobní kontakty s novými aktéry v Norsku a zejména s profesionály, kteří pracují s uprchlíky na lokální úrovni v rámci norských samospráv. Shromážděné informace a praktické zkušenosti jsme posléze zpracovali do podoby doporučení, s nimiž seznamujeme české tvůrce politik a další subjekty, abychom dosáhli jejich větší otevřenosti k vnímání potřeb migrantek v České republice.