Islandské inspirace pro vzdělávání dětí s PAS

Datum realizace: 1. 3. 2020 - 28. 2. 2021
Částka: 3920 EUR
Organizace: Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost

V rámci projektu proběhne mezinárodní konference Vzděláváme děti s poruchami autistického spektra, na níž budou s českými vyučujícími sdílet své zkušenosti se vzděláváním autistických dětí učitelky z reykjavické mateřské a základní školy a zástupce zřizovatele těchto škol. Z konference vznikne sborník, který bude dále sloužit jako metodika pro české vyučující.