Jako fakt?

Datum realizace: 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024
Částka: 249228 EUR
Organizace: Amnesty International Česká republika, z.s.

Ve vybraných regionech vyškolíme mladé leadery pro práci na školách se žáky ZŠ a SŠ v oblasti lidskoprávního vzdělávání s přesahy do mediální výchovy, a to i po skončení projektu.

Systémových změn dále docílíme na úrovni teoretické přípravy budoucích pedagogů (kurzy na pedagogických fakultách) a s partnery projektu na úrovni vybraných škol (ŠVP, školní politiky a předpisy, klima školy).

Aktivity projektu doplníme videokampaní na sociálních sítích, kterou vytvoří sami žáci společně s celebritami a příslušníky menšin, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.