JILEHA

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 31. 3. 2016
Částka: 882248 Kč
Organizace: SLOVO 21, z.s.

Romská ženská skupina pracuje již od roku 2000 na posílení pozice romských žen ve společnosti i komunitě a nyní rozšíří své kapacity a své know-how přenese na lokální úroveň. Během 11 měsíců projektu se v 8 městech (Chomutově, Mimoni, Praze 14, Bruntále, Turnově, Náchodě, Krupce a v Ostravě) pod vedením dlouholetých členek Manushe uskuteční celkem 160 setkání ženských skupin aplikujících program „Edukace, sebevědomí, emancipace“ s metodickou podporou pražské kanceláře skupiny. Zapojí se 80 Romek, které po skončení projektu budou mít posílené sebevědomí, budou aktivizovány a odhodlány podílet se na změnách v komunitě. Během projektu připraví akce k osvětě v oblasti rovnosti žen a mužů, čímž zvýší informovanost romských komunit o tomto tématu. Zajímavé lidské příběhy a dobrá praxe budou prezentovány na závěrečné konferenci i v elektronické publikaci dostupné s koncem projektu na www.slovo21.cz.