Jsme soběstační a chceme se zapojit do pracovního procesu

Datum realizace: 1. 1. 2014 - 30. 6. 2014
Částka: 35000 Kč
Organizace: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov

Projekt ZŠ Nové Sedlo je zaměřen na inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky se specifickými poruchami učení a chování, žáky se sociálním znevýhodněním a žáky s autismem a kombinovaným postižením. Smyslem projektu je ovlivnit postoj veřejnosti laické i odborné k začleňování handicapovaných lidí do běžné školy a společnosti. Zároveň jde o rozvoj a nácvik základních sociálních dovedností všech zúčastněných a získání pracovních a hygienických návyků u žáků s postižením. Cíle projektu nejsou malé a jejich realizace bude dlouhodobá.