Koalice pro zdravou krajinu – prosazování systémové změny ke zvýšení odolnosti české krajiny vůči dopadům změny klimatu

Datum realizace: 1. 3. 2020 - 28. 2. 2023
Částka: 249817 EUR
Organizace: Nadace Partnerství (v mezinárodním styku "Czech Environmental Partnership Foundation - CEPF)

Cílem projektu je zvýšit odolnost české krajiny vůči suchu a dalším dopadům klimatické změny. Prosadit systémové změny ve způsobu hospodaření v krajině chceme prostřednictvím vystavění široké platformy občanských organizací a institucí. Společnými silami chceme prosadit potřebné změny v legislativě i dotační politice. Zaměříme se také na práci s vlastníky půdy, aby využili svých práv k prosazení šetrnějšího hospodaření. Dlouhodobou veřejnou kampaní budeme vyvolávat celospolečenskou debatu o problémech a řešeních současného stavu české krajiny.