Kompetence v kostce

Datum realizace: 1. 7. 2014 - 30. 9. 2015
Částka: 1417198,83 Kč
Organizace: Kostka Krásná Lípa, p.o.

V lokalitách s romskou populací na Šluknovsku je vysoká nezaměstnanost, a to především mezi ženami. Důvodů je mnoho: špatné vzdělávání, nízká kvalifikace, nedostatečné dovednosti i pracovní návyky, péče o děti a diskriminace. Projekt „Kompetence v kostce“ se zaměřoval na podporu žen pečujících o děti, především Romky. Cílem projektu bylo zapojit je do integračního programu, zlepšit jejich znalosti i dovednosti a poskytnout jim poradenství a zařízení péče o děti do 6 let věku. Cíle bylo dosaženo. Ženy se účastnily seminářů, např. na téma motivace, finanční gramotnosti, právních základů nebo hledání zaměstnání i kurzů šití, vaření, tkaní a keramiky. Ženy se pravidelně scházely v komunitním centru, kde jim bylo poskytováno poradenství. 13 romských žen získalo zaměstnání. Vydali jsme Romskou kuchařku a spustili jsme prodej použitého oblečení Sociální šatník. Poskytovali jsme denní péči dětem do 6 let věku. Dětem a rodičům jsme pomáhali s přípravou na nástup do 1. třídy. Další skupina se scházela v Klubu pro podnikavé ženy, kde se diskutovalo o tématech spojených s drobným podnikáním. Služby péče o děti a aktivity pro ženy v komunitním centru pokračují dodnes.