Komunitní osvětové společenství roste

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 51782 EUR
Organizace: Komunitní osvětové společenství z. s.

Projekt pomůže KOS z.s. odborně i profesně vyrůst. Vzděláme členy a dobrovolníky KOS a zvýšíme naše personální kapacity. Stabilizujeme naši současnou situaci a posílíme své postavení v regionu. Dostaneme se z fáze nadšeného dobrovolnictví do fáze vědomé profesionality. Získáme dovednosti v projektovém, finančním i strategickém managementu, fundrasingu a PR. Proškolíme se v zážitkové pedagogice, občanském vzdělávání a respektující komunikaci. Poskytneme našim členům vlastní supervizní a koučovací služby a snížíme tak riziko syndromu vyhoření. Získáme výbavu pro realizaci nových projektů.