Lepší práce s kontakty v Aperiu

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022
Částka: 76674 CZK
Organizace: APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

Projekt řeší obtíže při komunikaci s klienty a podporovateli Aperia, způsobené nedostatečnou prací s kontakty. Tyto obtíže snižují úspěšnost spolupráce s nimi, zatěžují pracovnice a spolupracovníky/ice Aperia, a vedou tak přímo i nepřímo k finančním ztrátám. Projekt jako řešení zavádí databázi Salesforce, která bude postupně integrovat jednotlivé oblasti práce Aperia, počínaje fundraisingem, přes poradenství až po komunikaci s veřejností. Plán je dlouhodobý a stojí za ním celý tým Aperia. Budeme spolupracovat s CRM pro neziskovky (implementace) a Koalicí pro snadné dárcovství (sdílení praxe).