Mediální prostor je výzvou

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 47610 EUR
Organizace: RADKA z. s.

Z různých medií se na nás hrne spousta informací a jen málo kdo se dokáže zorientovat a poznat, které jsou pravdivé a které nikoliv. Projektem zvýšíme kompetence cílových skupin v digitálních dovednostech a orientaci v mediální oblasti. Zaměříme se témata mediálního tlaku, rozpoznání Fake news a dezinformací. Toho docílíme realizací vzdělávacích programů a workshopů. Cílovými skupinami jsou žáci ZŠ, studenti SŠ, pedagogičtí pracovníci, pracovníci s dětmi a mládeží a zástupci veřejnosti, především z řad rodičů a prarodičů. Orientací v digitálním světě tak eliminujeme možný negativní dopad.