Mediální vzdělávání v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

Datum realizace: 16. 12. 2021 - 31. 10. 2022
Částka: 47000 CZK
Organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Cílem je proškolení stávajících kapacit v oblasti mediálního vzdělávání a následně také pořádání vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost. Díky spolupráci s externími odborníky při tvorbě a realizaci školení garantů mediálního vzdělávání knihovna zvýší odborné kapacity uvnitř svého týmu. Proškolení pracovníci pod vedení externích odborníků uspořádají pilotní vzdělávací aktivity pro děti, školy i širokou veřejnost, které zařadí do běžného programu. Na základě obsahu školení a praxe budou vytvořeny metodické výstupy. Získáme kvalitní, udržitelné a přenositelné vzdělávací kapacity i do budoucna.