Měníme klima v legislativě pro naše obce a města

Datum realizace: 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024
Částka: 249134 EUR
Organizace: Zelený kruh

Města a obce čelí projevům klimatické krize. Cílem projektu je změnit vybrané předpisy tak, aby byla adaptace sídel na klimatickou změnu efektivní, spravedlivá a rychlá. Projekt přispěje k úpravě stavebního zákona a souvisejících předpisů tak, aby ochrana zeleně, hospodaření s vodou a územní plánování byly ve shodě s potřebami a cíli adaptace. Cílovou skupinou jsou zákonodárci, ministerstva, samosprávy a obč. iniciativy. Partneři zajistí kvalitní komunikaci s různými typy sídel, srozumitelnou prezentaci tématu veřejnosti a garanci vysoké odbornosti legislativních návrhů.