Miniškolka Emcéčko

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 31. 10. 2015
Částka: 175935 Kč
Organizace: Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko

Cílem tohoto projektu bylo poskytnout dětem ve věku 2-6 let péči v mini mateřské školce (nebo jeslích). Projekt pomohl 5 rodinám s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo se zdravotním postižením. Rodiče těchto dětí se po rodičovské dovolené vzhledem ke komplikované finanční situaci svých rodin potřebovali vrátit na pracovní trh. Cíle a plánované výstupy projektu byly naplněny. O děti se starala kvalifikovaná pečovatelka. Školka (nebo jesle) byla v provozu denně od 6 do 16 hodin. Program a aktivity ve školce byly uzpůsobeny individuálním potřebám a věku dětí. Každodenní program se soustředil na rozvíjení dovedností dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.