Mobilní hospic Strom života pro více pacientů v Moravskoslezském kraji

Datum realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
Částka: 200000 CZK
Organizace: Andělé Stromu života p. s.

Projekt reaguje na enormní nárůst poptávky po mobilních hospicových službách v Moravskoslezském kraji. Navzdory skutečnosti, že v Moravskoslezském kraji (především ve velkých městech) poskytuje své služby několik mobilních hospiců, zdaleka aktuální kapacita těchto služeb neodpovídá poptávce. Velmi často se nyní setkáváme s tím, že musíme zájemce odmítat, protože aktuální personální kapacity nám přijetí dalších pacientů neumožňují. V této mimořádné situaci jsme se proto rozhodli zapojit do výzvy NF Hyundai a zajistit tak jeho prostřednictvím vyšší kapacitu našich služeb potřebným pacientům.