Muži proti násilí na ženách a dětech

Datum realizace: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2015
Částka: 1380000 Kč
Organizace: Liga otevřených mužů

Projekt přispívá ke snížení výskytu a k prevenci domácího násilí díky adaptaci know-how norské genderové organizace Reform. Zahrnuje proškolení českých odborníků/ic v inovativní metodě zvládání agrese, její pilotní ověření a implementaci do terapeutické práce s násilnými osobami v ČR, jakož i podpůrné PR aktivity.