My jsme svět – učebnice Hodnotového vzdělávání

Datum realizace: 1. 6. 2016 - 30. 9. 2017
Částka: 100000 Kč
Organizace: Cyril Mooney Education, z.s.

V projektu vznikne série umělecky zpracovaných učebnic hodnotového vzdělávání. Vyškolené týmy učitelů budou v pilotních školách pomocí těchto učebnic podporovat inkluzívní smýšlení dětí a posilovat demokratické hodnoty.

Využíváme metodologii sestry Cyril (akr. semináře, ukázkové a párové hodiny, změna systému hodnocení) a připravujeme sérii učebnic My jsme svět, které je autorka. S pilotními školami pracujeme dlouhodobě a spolupracujeme s vysokými školami.