Návrat k hodnotově orientované zahraniční politice: Advokační kampaň za zvýšení příspěvků české vlády na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc, podporu demokracie a lidských práv v zahraničí a na klimafinance pro rozvojový svět

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 42500 EUR
Organizace: České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), z.s.

ČR v posledních letech snížila příspěvky na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc a lidskoprávní agendu v zahraničí. Zároveň se stala “černým pasažérem” v oblasti klimatických financí a na období 2020-23 neposkytla žádný příspěvek do Zeleného klimatického fondu pro rozvojový svět. Projekt má za cíl otočení těchto trendů. Bude zahrnovat expertní analýzy a debaty, využívání partnerství napříč sektory, advokační kroky směrem k politikům (MZV, MŽP, vláda, poslanci, senátoři), práci s médii a veřejností. Prospěch z něj budou mít občané ČR, neboť dané kroky posílí mezinárodní reputaci naší země.