Norské cesty z labyrintu násilí

Datum realizace: 16. 8. 2016 - 31. 10. 2016
Částka: 130269 Kč
Organizace: Persefona z. s.

V Norsku jsme se seznámili s tamním systémem prevence domácího a sexuálního násilí a práce s oběťmi i původci tohoto příkoří. Poznali jsme prostředí jednotlivých organizací, díky otevřenosti jejich zástupců i díky nastavení norské společnosti vůči této problematice pro nás byla studijní cesta velice inspirativní.
Podněty získané při setkáních se zástupci FMSO, Reform, ATV a Primary care emergency services Oslo Kommune Helseetaten přenášíme nejen do každodenní klientské i organizační praxe, ale především do plánování dalších projektů a směrování našeho úsilí v budoucích letech. Chceme se zaměřit na zajištění dostatečných zdravotnických služeb pro oběti sexuálního násilí a na zlepšení práce s osobami, jež mají potíže zvládat agresi, půjde nám i o jejich postavení ve společnosti.
Norská zkušenost rozšířila naší vizi o postojích České společnosti k problematice násilí. Poznatky ze studijní cesty účastníci předali svým kolegům, ale i zástupcům dalších etablovaných organizací a institucí, jež pomáhají osobám zasaženým domácím a sexuálním násilím. Formou dalšího vzdělávání a osvětových akcí chceme podpořit sdílení těchto zkušeností.