Nové role komunitních nadací

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
Částka: 41072 EUR
Organizace: Spolek A.K.N.

Hlavním cílem je posílit kapacitu českých komunitních nadací osvojením si nových rolí a schopnosti reagovat na aktuální společenské problémy. Půjde zejména o role aktivizační a role komunitního leadershipu. Nadace budou vybaveny novými dovednostmi a připraveny k rychlé reakci. To nadacím pomůže k jejich udržitelnosti a pevnějšímu zakotvení v místech jejich působnosti.
K tomu na republikové úrovni bude vytvořen společný mechanismus umožňující v případě potřeby společnou reakci všech komunitních nadací, včetně servisního, kontaktního, informačního i expertního zázemí.