Optimalizace mezioborové spolupráce v oblasti ochrany obchodovaných osob a prevence

Datum realizace: 1. 9. 2014 - 31. 1. 2016
Částka: 911500 Kč
Organizace: La Strada Česká republika, o.p.s.

Projekt se věnuje problematice meziresortní spolupráce v oblasti prevence obchodování s lidmi a asistence obětem, kterou má ambici analyzovat a poté dle doporučení zefektivnit. Také má přispět ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Cílem projektu je zlepšení prevence obchodování s lidmi a zvýšení přístupu obchodovaných osob a osob ohrožených ke službám prostřednictvím zefektivnění mezioborové spolupráce. Očekávané výstupy budou: 2 analýzy, alespoň jedna formalizovaná meziresortní spolupráce, alespoň 2 strategické dokumenty budou projektem ovlivněny a 4 sociální služby budou zkvalitněny.