Oživení komunitního života Na Dvorku

Datum realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
Částka: 110000 CZK
Organizace: W-Klubík, z.s.

Projekt má za cíl znovu oživit a posílit komunitní život v obci Fryčovice a jejím okolí, který byl v koronavirové době silně utlumen. Prostřednictvím realizace 12 komunitních akcí v průběhu roku, do jejichž přípravy budou zapojeni také místní obyvatelé, přispějeme k jejich stmelení, utužení dobrých vztahů, oživení místních tradic a výměně dovedností mezi generacemi. Akce budou zaměřené na děti, rodiče i seniory.
Součástí projektu bude rekonstrukce našich prostor v budově bývalého statku, který slouží jako naše zázemí pro klub i setkávání místní komunity (výměna starých oken a vstupních dveří).