Pestré louky a lesy v Beskydech

Datum realizace: 1. 8. 2018 - 31. 7. 2019
Částka: 160000 Kč
Organizace: ČSOP SALAMANDR

V Beskydech ubývá malých hospodářů.A i ti nejmenší z těch velkých hospodaří v rytmu zemědělských dotací a tím pádem se podílejí na unifikaci krajiny. Seč v jednotném termínu se podepisuje na zmenšování potravní základny pro hmyz a na přežívání jen určitých rostlin a zvířat. Hospodářů není dost na to, aby pečovali i o vysoko položené a odlehlé louky, které sice velký výnos neposkytnou, ale významně se podílejí na rázu beskydské krajiny. Proto je velice důležité horské louky udržovat a nenechat je zarůst lesem. ČSOP Salamandr bude v tomto smyslu nahrazovat původní hospodáře a bude pečovat o dvě takové cenné horské louky. Jedna bude v údolí Morávky, druhá v údolí Ostravice. Během projektu dojde k jejich pokosení a odklizení hmoty. Beskydské lesy ale taky nejsou v nejlepší kondici. Suché roky, kyselé deště v minulosti a výsadby smrků mimo oblasti jejich přirozeného výskytu způsobily, že smrky hynou ve velkém v důsledku napadení kůrovcem. Náprava je možná výsadbou původních dřevin. Do PR Kršle a PR Travný vysadíme i s pomocí dobrovolníků 2000 sazenic buků a jedlí, abychom podpořili jejich věkovou a prostorovou diverzitu.