Pidilidi v zemi OZ

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 31. 8. 2016
Částka: 433946 Kč
Organizace: Nadace Partnerství (v mezinárodním styku "Czech Environmental Partnership Foundation - CEPF)

Námi předkládaný projekt se zaměřuje na podporu slaďování pracovního a rodinného života pracovníků Nadace Partnerství a neziskových organizací spolupracujících v areálu Centra NNO a Otevřené zahrady (odtud „země OZ“ v názvu) v Brně.
Důvodem jeho realizace je nejen velká koncentrace pracovníků s malými dětmi v organizacích, ale také to, že naše působení v neziskovém sektoru nevnímáme jen jako práci, ale taky jako seberealizaci a svého druhu poslání. I proto (prozaičtější jsou naléhavé ekonomické důvody) si vedle rodičovských starostí a radostí snažíme udržet kontakt s oborem, a rádi se do práce (třeba na částečný úvazek) vracíme dříve než jiní zaměstnanci.
Konkrétně budou realizována tato opatření:
– zajištění fungování dětské skupiny,
– podpora individuálního hlídání v případě nemoci nebo neočekávaných pracovních povinností
a
– vytvoření „plovoucího“ pracovního místa pro pracovníky-rodiče, kteří nepracují na plný úvazek.
To umožní lepší sladění pracovního a rodinného života 15 pracovníkům našich organizací, kteří jsou rodiči těch nejmenších dětí; dalším pak usnadní řešení nestandardních a neočekávaných situací.