Podpora informovanosti a angažovanosti místní komunity v Oldřichovicích

Datum realizace: 1. 1. 2022 - 30. 6. 2023
Částka: 216200 CZK
Organizace: Pro Oldřichovice, z. s.

Cílem projektu je zvýšení obecné informovanosti a posílení ekologické uvědomělosti místní komunity prostřednictvím vydávání občasníku (čtvrtletníku) a podpora angažovanosti občanů v oblasti ochrany životního prostředí – snaha o zvelebení místa postiženého soustavným ilegálním skládkováním, a to prostřednictvím dobrovolnických brigád – štěpkování, odvozu sutin a dalšího odpadu na příslušné sběrné místo, úprava terénu, instalace informační tabule o místní přírodě a její ochraně, instalace závory, která bude bránit vjezdu automobilům, jež jsou významnými původci skládkování.