Podpora objektivního informování o inkluzivním vzdělávání (nejen) v médiích

Datum realizace: 1. 9. 2016 - 28. 2. 2017
Částka: 339000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Dlouhodobým cílem ČOSIV je podpora inkluzivního vzdělávání. V předkládaném projektu bude tohoto cíle dosahováno prostřednictvím síťování neziskových organizací a zástupců odborné veřejnosti, koordinací a realizací advokačních aktivit směrem k MŠMT a dalším subjektům státní správy a samosprávy. Rovněž se tohoto cíle budeme snažit dosáhnout prostřednictvím informování veřejnosti – skrze mediální výstupy, infografiky, analýzy a tiskové zprávy k tématu. K informování veřejnosti využíváme newsletter, webové stránky i facebook. Rovněž pravidelně zasíláme ČOSIV monitoring, přehled nejdůležitějších zpráv k tématu inkluze.