Pohádková Osůvka + dětské ekodílny

Datum realizace: 1. 7. 2018 - 31. 10. 2018
Částka: 79708 Kč
Organizace: Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Třinci - Osůvkách

Primárním cílem projektu je pokračování ve snaženích započatých v rámci projektu OK WC Osůvka, podpořeném Nadací Open Society Fund v roce 2017. Na základě retrospektivy vidíme, že to má úspěch a smysl. Vytvořila se pracovní skupina, zrealizovaly se opravy, které jsou vidět, zapojily se místní rodiny a obzvláště přínosným se stalo aktivní zapojení dětí. V neposlední řadě, se díky ekologickému prvku povedlo navázat spolupráci se základní organizací Českého svazu ochránců přírody www.CSOP.cz CIESZYNIANKA. Povedlo se zorganizovat besedy, také jsme vyrazili na noc netopýrů a další akce, o nichž se na začátku projektu nehovořilo, vyvstaly spontánně na základě podnětů zúčastněných. V návaznosti na Vaší výzvu jsme se dohodli na konkrétních bodech, které bychom s Vaší podporou rádi zrealizovali v roce 2018. Uspořádání cyklu workshopů místních maminek s dětmi – ekodílen. Uspořádání dětského dne s názvem „Pohádková Osůvka“,a setkání s Ekology. Také bychom rádi pokračovali v opravách našeho areálu.Vzhledem k havarijnímu stavu okapů na budově a zatékající střeše venkovního přístřeší bychom rádi řešili toto. Děkujeme za Váš grant.Věříme, že Vás naše vize osloví.