Pohni sebou!

Datum realizace: 1. 7. 2018 - 30. 12. 2018
Částka: 50000 Kč
Organizace: BABYLONIE, z. s.

Projekt „Off the Couch!“ se bude konat ve dnech 15. 7. – 24. 7. 2018. Projektu se zúčastní 9 zemí: Česká republika, Itálie, Malta, Německo, Rusko
Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Francie, dohromady 60 mladých lidí, z toho 15 studentů z Frýdku-Místku,
Hlavní cíle toho projektu :
1) vést mladé lidi k zamyšlení nad předsudky a pomáhat tyto předsudky a stereotypy překonávat
2) podporovat mladé lidi k větší aktivitě ve společnosti a aktivnímu vystupování vůči předsudkům
Projekt napomůže k pochopení toho, jak vznikají předsudky a stereotypy, pomůže jim zamyslet se nad tím, odkud získávají informace a upozorní je na to, že je nutné ke všem informacím
přistupovat kriticky. Zároveň budou účastníci podporování v tom, aby byli ve společnosti aktivní a sami svým chováním měnili věci k lepšímu, pomocí malých kroků. Do projektu zapojíme rovněž mladé lidi s mentálním postižením (různé formami autismu či Downův syndrom) a účastníci zdraví i postižení si budou moci vyzkoušet soužití v praxi.Jelikož mladí lidé získávají informace hlavně na internetu, od rodičů a
kamarádů, je důležité, aby uměli s dostupnými informacemi dobře pracovat.
Žádáme o 50 000 Kč na pobyt ve F-M.