Posílení kapacit a profesionalizace organizace Borůvka Praha o.p.s. II.

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 78634 EUR
Organizace: Borůvka Praha o.p.s.

Cílem projektu je rozvoj a posílení kapacit organizace Borůvka Praha o.p.s., která pomáhá lidem s tělesným postižením, v následujících oblastech: PR a marketing, budování oblasti příznivců, strategické plánování a vzdělávání zaměstnanců organizace.
Výstupem projektu bude profesionalizace práce organizace, větší flexibilita díky online nástrojům, vytvořený CRM systém a jeho využití pro budování oblasti příznivců a PR organizace, strategický plán a kvalifikovanější zaměstnanci. Konečným dopadem bude poskytování lepších služeb klientům a konkurenceschopnost organizace.