Posílení kapacity organizace Instand, z.ú. prostřednictvím zvýšení kompetencí zaměstnanců a posílením spolupráce s veřejnou správou

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 78927 EUR
Organizace: Dobrovolnické centrum INSTAND, z.ú.

Projekt je zaměřen na pracovníky, spolupracovníky organizace a dobrovolníky. Cílem je zvýšení kompetencí a kapacit organizace prostřednictvím vzdělávání pracovníků, tvorba strategického plánu rozvoje, zlepšení práce dobrovolníků včetně jejich vzdělávání a posílení spolupráce s NNO a veřejnou správou v kraji.