Posílení Skutečně zdravé školy

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 76689 EUR
Organizace: Skutečně zdravá škola, z.s.

Program Skutečně zdravá škola je nástroj pro zlepšení stravování a vzdělávání o zdravém a udržitelném stravování ve školách, s dopadem na zdraví, životní prostředí, místní ekonomiku, kulturu, komunitní život. Při realizaci programu máme dobré výsledky, ale současně čelíme finanční nejistotě. Od roku 2022 jsme byli nuceni členství v programu zpoplatnit. Naléhavě proto potřebujeme inovovat způsob oslovování škol a zlepšit nabízené produkty, abychom byli schopni udržet celou síť a získávat nové členy. V rámci projektu vytvoříme sadu praktických nástrojů, které posílí organizaci dovnitř i navenek.