POSÍLENÝ HVOZD. Zvýšení kapacit lokální nevládní organizace s přesahem k rozšíření odborného záběru a budování aliancí v Ústeckém kraji v roce 2022 a 2023

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Částka: 20190 EUR
Organizace: Spolek Hvozd

Projekt reaguje na typické potíže místních iniciativ ve vyloučených regionech a posiluje personální, odborné, advokační i finanční kapacity spolku věnujícího se v Českém středohoří permakulturním aktivitám. V partnerství se dvěma nevládkami podobného zaměření pak zajišťuje podporu i pro mnoho dalších zapojených organizací. V rámci projektu proběhne program síťování, vzájemný mentoring lídrů občanských iniciativ a vznikne nová série strategických mítinků na posílení spolupráce. To vše za účelem udržitelné sociální transformace regionu, v němž aktuálně probíhá odklon od hnědouhelného průmyslu.

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance