Posilováním kompetencí neziskových organizací k silné občanské společnosti

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023
Částka: 82945 EUR
Organizace: Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.

Projekt řeší problém nedostatečných kapacit „méně zkušených“ neziskových organizací. Projektu se zúčastní 17 NNO z ČR. Cílem je posílit odpovědné řízení, transparentnost a vnější komunikaci NNO; zvýšit zapojení občanů do poslání NNO; zvýšit znalosti pracovníků. Týmy NNO projdou procesní analýzou, s podporou mentora budou zavádět nové postupy a budou čerpat podporu expertů-specialistů. Součástí projektu bude 14 kulatých stolů, 2 vzdělávací workshopy, 2 projektové dny (minikonference), stáže v etablovaných NNO. Změny ověříme závěrečnou procesní analýzou a šetřením mezi účastníky, vydáme sborník.