Postavte se manipulaci! Rozvíjení kritického myšlení mladých žen

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 63473 EUR
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.

Zkušenosti žen a mužů se liší a je nezbytné, aby ženy napříč různými společenskými skupinami byly veřejně aktivní a mohly konkrétní politiky ovlivňovat. Názorová rozmanitost (a zastoupení všech skupin obyvatelstva) vede k demokratičtejšímu a spravedlivějšímu politickému rozhodování. Projekt reaguje na nízkou občanskou angažovanost mladých žen ve strukturálně znevýhodněných regionech ČR. Cílem je na základě norského konceptu dominačních technik posílit kritické myšlení, zvýšit sebevědomí a sebeuvědomění vlastních schopností mladých žen a dodat jim motivaci a odvahu k občanské angažovanosti.