Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 30. 6. 2016
Částka: 1660582 Kč
Organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti v ČR o problematice nerovného odměňování žen a mužů (tzv. GPG), podnítit celospolečenskou diskusi o tomto závažném společenském jevu a hledat způsoby, jak GPG v ČR předcházet.

Na realizaci projektu bude spolupracovat Genderové informační centrum NORA, o.p.s. a Kancelář veřejné ochránkyně práv.

Osvětová kampaň bude celorepubliková. Vznikne 8 videoklipů s respektovanými osobnostmi ČR, které budou využity pro vedení kampaně napříč ČR (ČT, DVTV, kinosály, filmové festivaly, YouTube, sociální sítě).

Dále ve všech krajských městech proběhnou osvětové besedy k uvedenému tématu. Kromě osvětových besed pro veřejnost se na jedné tamní střední škole uskuteční projektový den. Další aktivitou realizovanou v krajských městech budou kulaté stoly se sociálními partnery se zaměřením na hledání konkrétních mechanismů pro předcházení GPG.

Na základě výstupů z analýzy dostupných dat a zpětné vazby od sociálních partnerů bude zpracován poziční dokument.

Pro odbornou veřejnost bude určena mezinárodní konference pod záštitou VOP. Na konferenci bude navazovat vydání sborníku.