Práce a děti pod jednou střechou

Datum realizace: 1. 9. 2014 - 30. 11. 2015
Částka: 1413692 Kč
Organizace: Portus Prachatice, o.p.s

Cílem projektu bylo podpořit ženy vracející se na trh práce po mateřské dovolené. Otevřeli jsme co-workingové centrum, jediné v našem okrese. Poskytli jsme ženám plně vybavený prostor pro práci, kvalifikovanou péči o děti a jejich vzdělávání, volnočasové aktivity, podnikatelské poradenství i pomoc s hledáním zaměstnání. Pořádali jsme workshopy, rekvalifikační kurz a motivační kurzy. Pomocí kurzů a informačních materiálů jsme se snažili zvýšit povědomí zaměstnavatelů o formách a výhodách flexibilních pracovních úvazků. Dále jsme uskutečnili regionální informační kampaň se zaměřením na rovné příležitosti pro ženy a muže. Celkově jsme podpořili více než 53 žen a 7 žen začalo s vlastním podnikáním. V budoucnu, i po skončení projektu, budeme nadále provozovat co-workingové centrum, služby hlídání a vzdělávání dětí. Na projektu se nepodílel žádný partner.