Práce s filmem Zuřivec

Datum realizace: 10. 8. 2016 - 31. 12. 2016
Částka: 109540 Kč
Organizace: Arcidiecézní charita Praha

Dva naši pracovníci byli v Norsku proškoleni kolegy z organizace Alternativ til Vold (ATV, Alternativa násilí): nyní mají kvalifikaci dále šířit know-how při práci s animovaným filmem Sinna Mann (Zuřivec), zaměřeným na domácí násilí.
Do konce roku 2016 Arcidiecézní charita Praha připravila a uskutečnila školení pro 49 českých odborníků, zapojeni byli také dva peer-to-peer pracovníci. Vyškolené osoby mohou při práci s cílovou skupinou osob ohrožených domácím násilím pracovat s tímto filmem, dokážou násilí lépe identifikovat a jsou připraveni pracovat s dětmi v zasažených rodinách.
Propagace projektu proběhla čtyřikrát na našem webu, v jednom novinovém článku a v jednom textu otištěném v našem bulletinu.
Množství vyškolených pracovníků je nadějí v trvalou změnu v celé oblasti tohoto druhu sociální práce. Poradna Magdala film využívá při práci s lidmi, kteří přišli s domácím násilím do styku, i jako preventivní činnost na vybraných základních školách. V následujícím období zařadíme film a debatu o něm jako pravidelnou aktivitu na už zavedených rodičovských seminářích, věnovaných velkým konfliktům a násilí v rodinách.