Praktikum environmentální výchovy II

Datum realizace: 2. 9. 2019 - 15. 11. 2020
Částka: 36000 Kč
Organizace: ŠOV Třanovice, o.p.s.

Realizace praktických témat environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.