Právem proti předsudkům

Datum realizace: 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024
Částka: 217978 EUR
Organizace: In IUSTITIA, o.p.s.

Cílem projektu je prostřednictvím reprezentativního výzkumu, právní analýzy a praktických zjištění na základě strategické litigace připravit komplexní legislativní návrh optimalizující postavení a ochranu obětí předsudečné trestné činnosti. Pod garancí odborného partnera bude navržena systémová právní úprava. Ta bude následně komunikována aktérům, a to prostřednictvím konference, tak prostřednictvím advokačních činností a kampaně s videospoty. Do realizace projektu budou přímo zapojeny ohrožené skupiny z řad LGBT osob a osob s hendikepem.