Prevence a řešení domácího násilí jako kompetence sociálních pracovníků

Datum realizace: 10. 8. 2016 - 31. 10. 2016
Částka: 66207 Kč
Organizace: Univerzita Palackého v Olomouci

Díky spolupráci s organizací Alternativ til Void (ATV, Alternativa násilí) a s kanceláří Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO, Veřejná ochránkyně práv pro rovnost a antidiskriminaci) jsme získali kompetence předávat poznatky o efektivní prevenci a řešení domácího násilí studentům pomáhajících profesí (zejména oboru sociální práce) a stávajícím sociálním pracovníkům tak, aby je mohli využívat při své práci.
Výstupy projektu jsou revidované a doplněné anotace studijních disciplín, které se věnují tématu domácího násilí, prezentace pro využití v těchto disciplínách a dva projekty pro akreditaci kursů věnovaných domácímu násilí.
Výstupů projektu používáme v disciplínách realizovaných na našem pracovišti v rámci prezenčního i kombinovaného studia a v kursech dalšího vzdělávání Institutu celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které v současné době procházejí akreditačním řízením ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva školství.