Prevence homofobie a šikany mladých LGBT osob

Datum realizace: 1. 9. 2014 - 29. 2. 2016
Částka: 1683000 Kč
Organizace: Prague Pride, z.s.

Základním cílem projektu je prevence násilí a šikany na mladých lesbách, gayích, bisexuálech a transgender osobách (dále jen „LGBT“) prevence pokusů o sebevraždy, nadužívání drog a depresí u těchto osob. Tyto jevy jsou totiž výsledkem odmítnutí LGBT osob rodinou a nebo nejbližším okolím. Zvláštní pozornost bude věnována LGBT osobám patřícím k romské minoritě v ČR, které se potýkají se specifickými problémy spojenými s jejich kulturním, sociálním a rodinným zázemím a zvýšenou zranitelností vyplývající z jejich vícenásobného znevýhodnění. Záměrem projektu je zřídit webový portál jehož funkce budou: poskytnutí seriozních a ucelených informací o coming outu, otázkách spojených se sexuální orientací o hrozbách, které se s coming outem pojí a možných následcích, o šikaně a násilí. Druhá funkce portálu bude poradní – společně s mládežnickými, romskou a transgeder organizacemi cílícími na LGBT komunitu budeme poskytovat peer to peer poradenství a krizovou intervenci ve věcech, sexuální orientace, coming outu, nepřijetí nejbližšího okolí nebo násilí a šikany. Součástí projektu bude také práce s odbornicemi a odborníky v oblasti psychologie, psychoterapie a sociální práce – vytvoříme interaktivní vzdělávací modul, proškolíme 150 obdorníků, a vytvoříme seznam odborníků jež pracují s LGBT osobami, nebo jsou k jejich problémům citliví. Celonárodní kampaní chceme upozornit na to, že homofobní jednání, jehož se vědomě či nevědomě dopouštíme může vézt až k sebevraždě LGBT osoby. Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé, zejména pak LGBT osoby, romské, vietnamské LGBT osoby a transgender osoby, jejich rodiče a nejbližší okolí a také široká veřejnost. Výstupem projektu bude seriozní a ucelená intervenční služba pro LGBT osoby, která v ČR zatím chybí, celonárodní kampaň upozorňující na hrozby homofobního jednání a síťování LGBT organizací (formálního či neformálního charakteru) v této oblasti.