Pro Fair Play

Datum realizace: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
Částka: 6200000 Kč
Organizace: Lagardere Active ČR, a.s.

Projekt ProFairPlay pomohl vybudovat profesionální mediální platformu pro komunikaci o rovnoprávnosti především v prostředí komerčních rozhlasových a digitálních médií. Vytyčil si ambiciózní cíl změnit uvažování posluchačů o rovnoprávnosti a uspěl. Česká populace je nyní vnímavější a citlivější v mnoha oblastech týkajících se genderové tématiky, rovnoprávnosti, diskriminace atd. Cílů bylo dosaženo i přes počáteční nesnáze a potřebě větších zdrojů než jsme původně předpokládali. Výsledky jsou však dlouhodobě udržitelné díky tomu, že projekt přinesl skupině Lagardere Active řadu konkurenčních výhod, které by si ráda udržela i v budoucnu (více diferenciované cílové publikum, nové business příležitosti, jedinečné know-how, nástroje řízení lidských zdrojů).