Profesionalizace neziskovek

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2022
Částka: 73828 EUR
Organizace: Nadace rozvoje občanské společnosti

Menší NNO mají často problém s vnitřním řízením, získáváním financí, vlivu digitalizace a nových technologií. Ve velké míře na ně také působí negativní rétorika veřejných činitelů. To vše klade vysoké nároky na efektivitu jejich řízení a schopnost vysvětlit svou činnost. Projekt se zaměřuje na podporu profesionalizace malých a středních NNO, jejich stabilizaci, podporu transparentnosti a otevřenosti vůči podporovatelům a na zmírnění negativního obrazu NNO u veřejnosti. Projekt bude realizován přes 4 hlavní témata: Procesy řízení, Vzdělávání pracovníků, Síťování, Informační kampaň.